ประกาศผลผู้ชนะระดับศูนย์อบรม
ศูนย์ จันทบุรี

อบรมวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

ครูบุญส่ง พุ่มบาน
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
เว็บไซต์ : Boonsong.in.th

ครูอภิญญา แสงเพชร

โรงเรียนศรีราชา
เว็บไซต์ :  Krumim.in.th

ครูจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์

โรงเรียนศรียานุสรณ์
เว็บไซต์ :  Kruchitiphat.in.th

หมายเหตุ