ประกาศผลผู้ชนะระดับศูนย์อบรม
ศูนย์ กทม.
อบรมวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กทม.

ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ
โรงเรียนหอวัง
เว็บไซต์ :  Jacksupermath.in.th

ครูเคลือวัลย์ เพชรเปี่ยม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เว็บไซต์ : Krunarak.in.th

ครูประกิต อนุมาศ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
เว็บไซต์ :  Krukit.in.th


หมายเหตุ