ประกาศผลผู้ชนะระดับศูนย์อบรม
ศูนย์ เชียงใหม่

อบรมวันที่ 17- 18 มิถุนายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ครูกุลธิดา สุภามงคล

โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เว็บไซต์ : Ktd.in.th

ครูนุชนารถ แสนพุก

โรงเรียนแม่แจ่ม
เว็บไซต์ :  Kuntuna.in.th

ครูนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
เว็บไซต์ :  Krurinry.in.th

หมายเหตุ