ประกาศผลผู้ชนะระดับศูนย์อบรม
ศูนย์ กาญจนบุรี

อบรมวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ครูภัทรชนก อ่วมสุวรรณ
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
เว็บไซต์ :  Kruwanny.in.th

ครูกัลย์ณิศา หอมจันทร์

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
เว็บไซต์ : Gunnisa.in.th

ครูวษุนี วรรณลือชา
โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
เว็บไซต์ :  Wasunee.in.th

หมายเหตุ