ประกาศผลผู้ชนะระดับศูนย์อบรม
ศูนย์ ลพบุรี

อบรมวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

ครูชญาภา ลีวรรณ
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"
เว็บไซต์ :  Chomchaya.in.th

ครูอรวรรณ จันทองเทศ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เว็บไซต์ : Kruor.in.th

ครูธน ธนธำรงกุล

โรงเรียนปิยะบุตร์ 
เว็บไซต์ :  Kruarm.in.th

หมายเหตุ