ประกาศผลผู้ชนะระดับศูนย์อบรม
ศูนย์ สุราษฎร์ธานี

อบรมวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ครูวรพล ครุฑวิสัย

โรงเรียนปากพนัง
เว็บไซต์ : Kroobank.in.thครูสัตยา ทองอ่อน

โรงเรียนบ้านบ่อผุด
เว็บไซต์ :  Krupalm.in.th

*สำหรับรางวัลที่ 3 มีสองท่านที่ได้คะแนนเท่ากันจึงได้รับรางวัลร่วมกัน โดยจะได้รับเงินรางวัลท่านละ 1,500 บาท

ครูเจตพล ป้อมแดง

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
เว็บไซต์ :  Krujet.in.th

และ

ครูธนายุส พิจยานนท์

โรงเรียนสตรีระนอง
เว็บไซต์ :  Witthayakankhamnuan.in.th

หมายเหตุ