ประกาศผลผู้ชนะระดับศูนย์อบรม
ศูนย์ อุบลราชธานี

อบรมวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ครูสุวัฒน์ นิรมล

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

เว็บไซต์ : Krusuwat.in.th

ครูศิรินาถ สุมหิรันต์

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
เว็บไซต์ :  Mathpkc.in.th

ครูอาธร วิมลสุข

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
เว็บไซต์ :  Kruarthon.in.th

หมายเหตุ