ประกาศผลผู้ชนะระดับศูนย์อบรม
ศูนย์ อุดรธานี

อบรมวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

ครูวชิราวรรณ เทียมทัน
โรงเรียนเมืองเลย

เว็บไซต์ : Krugig.in.th

ครูเจนจิรา แสนไชย

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
เว็บไซต์ :  Krujen.in.th

ครูรัชพงษ์ ศรีมามาศ

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
เว็บไซต์ :  Naiton.in.th

หมายเหตุ