ภาพกิจกรรม ศูนย์จันทบุรี

อบรมวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566


ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี