ภาพกิจกรรม ศูนย์กาญจนบุรี

อบรมวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี