โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th 

การจัดอบรม

ครั้งที่ 8: วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566
@ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

ครั้งที่ 9: วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566
@ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 10: วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2566
@ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

ครั้งที่ 5 : วันที่ 8 - 9  กรกฎาคม 2566
@ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

📅 ปฏิทินการอบรม

ภาพกิจกรรมล่าสุด

การอบรมครั้งที่ 7 อบรมวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี


ทำไมต้อง .ไทย ?

โครงการ “.in.th เพื่อการศึกษา”

ลงทะเบียนรับสิทธิ์จดโดเมน .in.th และ .ไทย พร้อมกับ สิทธิประโยชน์เสริม เพื่อสร้างเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ประกอบการเรียนการสอน หรือการทำงานของนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดโครงการ และลงทะเบียนรับคูปอง ฟรี ที่ https://edu.thnic.co.th