เพื่อให้การคัดกรองผู้เข้ารับการอบรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ดังนี้ 

เงื่อนไขผู้สมัคร

เงื่อนไขเพิ่มเติม

***เมื่อสมัครสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งผลการสมัครจากผู้ประสานงานกิจกรรม กรุณางดสมัครซ้ำหลายครั้ง***
(หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร กรุณาสอบถาม คุณศรินญา อีเมล: อบรม@เว็บครู.ไทย หรือ training@webkru.in.th)