ผลงานครู
ศูนย์ กทม.

@ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567

ภาพกิจกรรม

01
kruwa.in.th / ครูหว้า.ไทย
ครูกนิษฐา โอษฐ์งาม
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม

02
indymint.in.th / อินดี้มิ้นท์.ไทย
ครูกมลทิพย์ บุญกาญจน์
โรงเรียนบ้านท่ากลอย
(ทรัพย์กมลประชาสรรค์)

03
krugolff.in.th / ครูกอล์ฟฟ.ไทย
ครูกัญญาวีร์ เทียนขุน
โรงเรียนวัดอมรินทราราม

04
kru-au.in.th / ครู-อุ๊.ไทย
ครูกาญจนา ญาติมิ
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล

05
krupukk.in.th / ครูปุ๊ก.ไทย
ครูกาญจนา นาชัยเริ่ม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

06
kruking.in.th / ครูกิ่ง.ไทย
ครูกิ่งทอง กิจจานนท์
โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพานิช)

07
krujohnjira.in.th / ครูจอห์นจิระ.ไทย
ครูจิรภาส พวงมาลัย
โรงเรียนวัดสระเกศ

08
nutchat.in.th / นัทฉัตร.ไทย
ครูฉัตรฤทัย พูลสวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

09
kruchatjang.in.th / ครูชัชแจง.ไทย
ครูชัชรินทร์ กงเพชร
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

10
aommala.in.th / ออมหมาล่า.ไทย
ครูชิดชนก ผาลาภ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

11
krutiang.in.th / ครูเตียง.ไทย
ครูซาเตียง พงษ์ไพร
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา

12
kruthitaporn.in.th / ครูฐิตาพร.ไทย
ครูฐิตาพร สราคำ
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

13
masterlengtutor.in.th /
มาสเตอร์เล้งติวเตอร์.ไทย
ครูณรงค์ชัย ครุฑวิมาน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

14
krutukka.in.th / ครูตุ๊กค่ะ.ไทย
ครูณัฏฐวัลย์ เอี่ยมประดิษฐ์
โรงเรียนโยธินบูรณะ

15
coolpop.in.th / ครูป๊อป.ไทย
ครูดนิตา ป้อมปักษา
โรงเรียนวัดราชสิงขร

16
krupound.in.th / ครู-ปอนด์.ไทย
ครูทวีศักดิ์ ภู่ชัย
โรงเรียนสระแก้ว

17
tanasit.in.th / ธนะสิทธิ์.ไทย
ครูธนะสิทธิ์ วิเชียรวรรธนะ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

18
krunorth.in.th / ครูน็อต.ไทย
ครูธนาศักดิ์ ยอดเมือง
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้
(ไพบูลย์วิทยาคาร)

19
kruaofnarak.in.th / ครูอ๊อฟน่ารัก.ไทย
ครูนนธพร สุดจริง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

20
chadaroom.in.th / ชฎารูม.ไทย
ครูตรีชฎา ไชยโพธิ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

21
nadiyah.in.th / นาดียะห์.ไทย
ครูนาดียะห์ มะยีแต
โรงเรียนสุเหร่าใหม่

22
maanam.in.th / มาน้า.ไทย
ครูน้ำเพชร นพคุณ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

23
gardenhouse.in.th /
การ์เด้นเฮ้าส์.ไทย
ครูปัญญา มิ่งแก้ว
โรงเรียนคลองต้นไทร

24
krupunya.in.th / ครูปัญญา.ไทย
ครูปัญญา วงศ์ศรีพรม
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก

25
krutui.in.th / ครูตุ้ย.ไทย
ครูปัณณทัต จำปากุล
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

26
krumuay.in.th / ครูหมวย.ไทย
ครูพนัชกร ประเสริฐศิริสร
โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)

27
imedreams.in.th / ฉันมีฝัน.ไทย
ครูพนัสวี หวนจิตร
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

28
pouoq.in.th / พูโอค.ไทย
ครูพรรณนภา กำบัง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

29
kruproud.in.th / ครูภูมิใจ.ไทย
ครูพรสุดา แก้วละมุ
โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร

30
kruphet.in.th / ครู-เพชร.ไทย
ครูเพชรรัตน์ มหรรชกุล
โรงเรียนเบญจมราชาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

31
krupok9.in.th / ครูป๊อก9.ไทย
ครูไพศาล กิจจานนท์
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
(ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)

32
krumomo.in.th / ครูโมโม.ไทย
ครูภัทราพร เอี่ยมสอาด
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

33
krupa.in.th / ครูภา.ไทย
ครูภาณุวัฒน์ บุญธัญกิจ
โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)

34
krunoona.in.th / ครูหนูนา.ไทย
ครูภาวิณี ประเสริฐธรรม
โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)

35
krumatcha.in.th / ครูมัทฉะ.ไทย
ครูมัทนา ประภาเมือง
โรงเรียนวัดบวรมงคล

36
krumaisk.in.th / ครูม้ายเอสเค.ไทย
ครูม้าย ศิริธรรมมงคล
โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)

37
krudreamsocute.in.th /
ครูดรีมโซคิ้ว.ไทย
ครูเมธาวี สุขปาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

38
yupha.in.th / ยุพา.ไทย
ครูยุพา ศรีนิล
โรงเรียนวัดหัวลำโพง

39
krukew.in.th / ครูคิวดอทคอม.ไทย
ครูวนศาสตร์ สร้อยจิต
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

40
kruwan.in.th / ครูวรรณ์.ไทย
ครูวรรณ์วิไล หงษ์ทอง
โรงเรียนคลองต้นไทร สุขล้อมอุทิศ

41
kruwimol.in.th / ครู-วิมล.ไทย
ครูวิมล ใจพราหมณ์
โรงเรียนวัดโคนอน

42
krusaran.in.th / ครูศรัณย์.ไทย
ครูศรัณย์ธรรศ์ จันทะรัง
โรงเรียนโฆสิตสโมสร

43
srivilai.in.th / ศรีวิไล.ไทย
ครูศรีวิไล นาควิสุทธิ์
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน

44
vitkrunok.in.th / วิทย์ครูนก.ไทย
ครูศศิธร เขียวกอ
โรงเรียนพญาไท

45
kruharry.in.th / ครูแฮร์รี่.ไทย
ครูสมอารีย์ วรรคจันทร์
โรงเรียนศรีมหาโพธิ

46
krudream.in.th / ครูดรีม.ไทย
ครูสุชาดา ดีเรือก
โรงเรียนคลองทรงกระเทียม

47
annnabee.in.th / แอนนาบี.ไทย
ครูสุทธิรัตน์ ม่านทอง
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก

48
krusupawee.in.th / ครูสุปวีณ์.ไทย
ครูสุปวีณ์ ธัญญเจริญ
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

49
kruyuylovely.in.th / ครูยุ้ยน่ารัก.ไทย
ครูสุรนาฏ ลือศิริวัฒนา
โรงเรียนวัดหนองแขม

50
kruyeest.in.th / ครูหยีเอสที.ไทย
ครูอชิรกาญจน์ รูปสูง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

51
krutoo.in.th / ครูตู่.ไทย
ครูอนุตร เติมสายทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

52
krureen.in.th / ครูรีน.ไทย
ครูอรวรรณ เทียนมณี
โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์

53
krufluke.in.th / ครูฟลุ๊ค.ไทย
ครูธนพงษ์ อุดมศักดิ์
โรงเรียนวัดคลองเตย

54
krupoopooh.in.th / ครูปูปู้.ไทย
ครูพรทิพย์ เสริมพงษ์พันธ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย