ผลงานครู

โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จ.ลำปาง
วันที่  22-23 เมษายน 2567 

01
kep.in.th / เคอีพี.ไทย
ครูเอกพล ปิกเกษม
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

02
psd.in.th / พีเอสดี.ไทย
ครูพัชรพล สดเอี่ยม
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

03
ak14.in.th / เอเคหนึ่งสี่.ไทย
ครูอัญชลียา กิติโรจน์
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

04
aommie.in.th / ออมมี่.ไทย
ครูสุทธิกานต์ กิ่งก้ำ
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

05
tlt.in.th / ทีแอลที.ไทย
ครูศิริลักษณ์ พันธ์สิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

06
yns.in.th / วายเอ็นเอส.ไทย
ครูนนทกร สุปิน
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

07
part.in.th / พี่อาร์ท.ไทย
ครูเฉลิมเกียรติ์ เมืองงาว
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

08
somay.in.th / โซเม.ไทย
ครูศิรินทิพย์ ชัยน้อย
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

09
joy.in.th / จอย.ไทย
ครูกฤติมา พิมพ์พระธรรม
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

10
kb2.in.th / เคบี2.ไทย
ครูอรวรรณ สายคำฟู
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

11
pada.in.th / พาดา.ไทย
ครูภาดามาศ เครือสบจาง
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

12
hongcom.in.th / ห้องคอม.ไทย
ครูจีรวัฒน์ สุทะ
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

13
nattapong1992.in.th /
ณัฐพงษ์หนึ่งเก้าเก้าสอง.ไทย
ครูณัฐพงษ์ กันไว
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

14
pnp.in.th / พีเอนพี.ไทย
ครูพรณิพา เครือสบจาง
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

15
tuti.in.th / ตุ๊ติ๊.ไทย
ครูสวลี โยธา
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

16
siri.in.th / ศิริ.ไทย
ครูศิริพร​ นะทีสี
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

17
kap.in.th / เคเอพี.ไทย
ครูอภิชาติ สิงห์คำ
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

18
krunit.in.th / ครูนิต.ไทย
ครูนิตยา วิ่งเร็ว
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

19
nd05.in.th / เอ็นดีศูนย์ห้า.ไทย
ครูเพ็ญนภา แต้มดื่ม
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

20
porjai.in.th / พอใจ.ไทย
ครูณัฐนนท์ สีดาโคตร์
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)