ศูนย์ครูผู้นำ รุ่นที่ 1

โรงเรียนเมืองเลย
จ.เลย
วันที่ 20 - 21 มกราคม 2567

โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
จ.ระยอง
วันที่ 27 - 28 มกราคม 2567

โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
กทม.
วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
จ.สระบุรี
วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
จ.เชียงใหม่
วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567

โรงเรียนสตรีระนอง
จ.ระนอง
วันที่ 1 - 2 เมษายน 2567

โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)|จ.ลำปาง
วันที่ 22-23 เมษายน 2567

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จ.อุทัยธานี
วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
จ.พิจิตร
วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2567

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”  จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2567

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
จ.นครสวรรค์
วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2567