ศูนย์ครูผู้นำ รุ่นที่ 1

วันที่ 20 - 21 มกราคม 2567

วันที่ 27 - 28 มกราคม 2567

3. โรงเรียนไตรประชาสามัคคี จ.นครสวรรค์
    วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2567

4. โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กทม.
    วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567

5. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี
    วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567

6. โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่
    วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567

7. โรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง
    วันที่ 1 - 2 เมษายน 2567

8. โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”  จ.พระนครศรีอยุธยา
    วันที่ TBC

9. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จ.อุทัยธานี
    วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2567

10. โรงเรียนวัดท่าบัวทอง จ.พิจิตร
      วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2567

11. โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จ.ลำปาง
      วันที่ TBC