ผลงานครู

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย
วันที่ 20 - 21 มกราคม 2567


01
kruaumaim.in.th / ครูอุ๋มอิ๋ม.ไทย
ครูวิภาพรรณ พิมพาเเสง

02
krumaprang.in.th / ครูมะปราง.ไทย
ครูนรารัตน์ แสงจันทร์

03
krupuay.in.th / ครูป๋วย.ไทย
ครูปิยะมิตร รามศิริ

04
kruratieye.in.th / ครูรติอาย.ไทย
ครูรติยา รันรัติยา

05
maka.in.th / มาค่ะ.ไทย
ครูสุนิสา แสงสว่าง

06
sukmai.in.th / สุขใหม่.ไทย
ครูอรุณ พลบูรณ์

07
krutaekub.in.th / ครูเท่ห์ครับ.ไทย
ครูพิชญ์พศิน อินทรศักดิ์

08
aimtungteesut.in.th / อิ่มตังค์ที่สุด.ไทย
ครูฐิติพร สิมสวัสดิ์

09
krutumm.in.th / ครูต๋ำ.ไทย
ครูอนุจรี ประสาวะนัง

10
jarnjod.in.th / จารย์จ๊อด.ไทย
ครูอนุศักดิ์ โสมพันธุ์

11
sarisa.in.th / สาริศา.ไทย
ครูสาริศา สังพอ

12
artaosonjeen.in.th / อาเต๋าสอนจีน.ไทย
ครูบริรักษ์ ศรีบุรินทร์

13
krulaphi.in.th / ครูรพิ.ไทย
ครูรพิรัตน์ เเก้วโวหาร

14
hisojoy.in.th / ไฮโซจอย.ไทย
ครูนิตยา บุตรดีมี

15
mathhouse.in.th / แมทเฮ้าส์.ไทย
ครูสินจัย ศรีพล

16
sandee.in.th / แสนดี.ไทย
ครูเจนจิรา แสนดี

17
krunitaya.in.th / ครูนิตยา.ไทย
ครูนิตยา พลดงนอก

18
krunitty.in.th / ครูนิตตี้.ไทย
ครูนิตยา อุตสาหะ

19
krulinlin.in.th / ครูหลินหลิน.ไทย
ครูวรรณภา อุ่นผาง

20
englishisfun.in.th / อิ้งลิชอีสฟัน.ไทย
ครูเบญจมาศ เชื้อบุญมี

21
dutrudee.in.th / ดุษฤดี.ไทย
ครูดุษฤดี อุปฮาต