รายละเอียดการประกวดผลงาน

📢 หัวข้อเว็บไซต์

จัดทำเว็บไซต์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้ของคุณครู ที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง และนักเรียนทั่วไป

ระดับศูนย์

ระยะเวลาการจัดทำ

1 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้ารับการอบรมวันสุดท้าย)

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

60% คะแนนจากคณะกรรมการผู้ตรวจผลงาน

40% คะแนนจากการโหวตและ Engagement

รางวัล

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท 🥇 และรับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งระดับประเทศ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท  🥈
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท  🥉

คณะกรรมการ

1. ผู้แทนมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
2. อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว
3. ผู้แทนสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ประกาศผลรางวัล

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ระดับประเทศ

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

100% คะแนนจากคณะกรรมการผู้ตรวจผลงาน

รางวัล

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล 🏆
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล 🏆
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล 🏆

คณะกรรมการ

1. ผู้แทนมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
2. ผู้แทนสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย
3. ผู้แทนจากหน่วยงาน / บริษัท ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ
4. ผู้แทนบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
5. ผู้แทนสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ