ภาพกิจกรรม ศูนย์กาญจนบุรี

อบรมวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี