ภาพกิจกรรม ศูนย์อุดรธานี

อบรมวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี